Testimonials

dung-nhom-dong-anh
Mr Khanh
Manager
Từ ngày vận tải Kim Phát hợp tác chuyển hàng cùng với nhôm Đông Anh, tôi luôn yên tâm thời gian, tính nguyên vẹn của hàng hóa. Đặc
tra-sua-xuan
Ms Lê Xuân
Manager
Dịch vụ chuyển hàng của vận tải Bắc Nam Kim Phát rất chuyên nghiệp. Hàng hóa được chuyển an toàn và đến đúng địa chỉ cực nhanh. Từ